Kariyer

KARİYER

Temel ilkemiz doğru işe, doğru insan!

Noya Bilgisayar’da işe alım sürecini, ilgili departman yöneticilerimiz ile birlikte titizlikle yaparız. Çünkü başarıya giden yolun, yetenek ve performansın birleşiminden oluştuğuna inanırız.

Başvuran adaylarda takım çalışmasına yatkınlık, sürekli öğrenme isteği, yaratıcılık vb. özellikler ararız. Açık pozisyonların gerektirdiği nitelikleri değerlendirir, seçme ve yerleştirme sistemini gerçekleştiririz. Adayların başvurularını ik@noyatech.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Verilen ilanlar dışında genel başvuru yolu, yılın her dönemi açıktır. Başvuruları ayrıntılı inceler ve başvuru anında açık bir pozisyon olmadığı takdirde, ilgili özgeçmiş verilerini saklarız. İhtiyaç olduğunda adaylara geri dönüş yaparız.

 

Eğitim

İşe yeni başlayan çalışanlarımız, Oryantasyon Programına katılır. Bu programla birlikte personelimizin iş süreçlerini, kalite politikamızı ve diğer departman işleyişlerini öğrenmelerini amaçlarız.

Sektördeki hızlı değişime ayak uydurabilmeyi, çağın gereği olan bilgi paylaşımını ve dolayısıyla kurumsal rekabet gücünü devam ettirebilmenin ancak “Eğitim” sayesinde işlerlik kazanacağına inanırız. Bu bağlamda şirket içi ve şirket dışı seminerler olmak üzere iki koldan eğitim süreci yürütürüz.

Sunulan Olanaklar

Mesai saatlerimiz hafta içi 08:30 – 18:00 arasındadır.

Çalışanlarımıza aylık yol yardım ücreti sağlarız. Personelimize yönelik yatarak kapsamlı özel sağlık sigortası uygulamamız, işe giriş tarihinden itibaren ay sonunda yapılmaktadır.