Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Noya Bilgisayar Sistemleri Danışmanlık ve Ticaret LTD. ŞTİ. kendi sektöründe ürün ve hizmet kalitesiyle oluşturduğu güvenin sürekliliğini sağlamayı ilke edinerek;

1. Amaç:
Bu politikanın amacı Noya tarafından uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) sınırlarını açık bir şekilde ifade etmektir.

2. Kapsam:
Herhangi bir Bilgi Güvenliği ihlalinde bu hizmetlerin kabul edilebilir minimum düzeyde tekrar çalışır hale getirilmesi zorunluluktur. BGYS, yönetilen tüm hizmetleri kapsamaktadır. Verilen hizmetler ve yürütülen süreçlerin oluşturulması, yönetilmesi ve güncellenmesinde BGYS göz önünde  bulundurulur.

3. Uygulama:
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın bunlara uyar;
-Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
-Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleneceği çerçeveyi tanımlamak.
-Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
-Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
-Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
-Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
-Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
-Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.